Κεντρικά Γραφεία | Ελλάδα

Αντικάλαμος - Καλαμάτα

GR-24100 Καλαμάτα – Ελλάδα

T: +30 27210 99707-8 | F: +30 27210 99709

Email: info@manifoods.gr 

Web: www.manifoods.gr

   

Φόρμα επικοινωνίας