Τέλος στα επαναγεμιζόμενα μπουκάλια ελαιολάδου στην Ιταλία

Η ιταλική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τον κανονισμό του 2013 (S1533).

Με μια ασυνήθιστα γρήγορη διαδικασία, η ιταλική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τον κανονισμό του 2013 (S1533), ο οποίος εμπεριέχει στο άρθρο 19 αυστηρότερους κανόνες σήμανσης ελαιολάδου που αφορούν την ποιότητα και τη διαφάνεια στη διακίνηση του προϊόντος και τυχόν παράβασή τους επισύρει πρόστιμα ύψους 1.000-8.000 ευρώ.

Ειδικότερα, οι κανόνες ήταν μέρος των νομοθετικών ρυθμίσεων για την ποιότητα και τη διαφάνεια στην παραγωγή και διανομή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, που είχε υπογράψει η πρώην γερουσιαστής Colomba Mongiello και είχαν εγκριθεί από τον Ιανουάριο του 2013.

Ορισμένοι παραπονέθηκαν ότι οι νέοι νόμοι ήταν άδικοι προς το ελεύθερο εμπόριο εντός της ΕΕ, οπότε το κείμενο του νόμου στη συνέχεια άλλαξε σε ορισμένα από τα μέρη του και τελικά εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, η οποία ακολουθεί πρόσφατα ενημερωμένα κανονισμούς της Ευρώπης σχετικά με την σήμανση του ελαιολάδου, η ένδειξη της προέλευσης των μειγμάτων ελαιολάδων που προέρχονται από περισσότερα από ένα κράτος της ΕΕ ή οποιαδήποτε χώρα εκτός ΕΕ θα πρέπει να τυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια στις ετικέτες συσκευασίας, και με φωτεινότερα χρώματα σε σύγκριση με το χρώμα του φόντου και άλλες ενδείξεις και ονομασίες πώλησης.

Επίσης, ρητά απαγορεύεται να αποδίδουν οργανοληπτικές ιδιότητες σε ελαιόλαδο, που δεν είναι εξαιρετικά παρθένο και παρθένο.

Όσον αφορά το ιταλικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ο νόμος άλλαξε επίσης την υποχρέωση σήμανσης σχετικά με αλκυλεστέρες και εστέρες αιθυλικής ποσόστωσης, επικυρώνοντας μόνο το 30 mg/kg, το όριο για τους εστέρες αιθυλεστέρα.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή στη νομοθεσία είναι η απαγόρευση χρήσης επαναγεμιζόμενων μπουκαλιών ελαιολάδου στους χώρους εστίασης.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα παρθένα ελαιόλαδα που πωλούνται συσκευασμένα σε σημεία λιανικής πώλησης πρέπει να παρουσιάζονται σε δοχεία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, που είναι εξοπλισμένα με κατάλληλες κλειδαριές (έτσι ώστε το περιεχόμενό τους να μην μπορεί να αλλοιωθεί χωρίς να ανοιχθεί το σφράγισμα της συσκευασίας) και υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν ένα σύστημα ασφαλείας που να εμποδίζει την επαναχρησιμοποίηση τους μετά την εξάντληση του αρχικού περιεχομένου.

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός ενθαρρύνει την πρακτική να μην ξαναγεμίζονται οι φιάλες ελαιολάδου, να είναι προ-σφραγισμένες σε συσκευασίες μιας χρήσης, έτσι ώστε οι διανομείς και οι έμποροι να μην μπορούν να αποδυναμώσουν το ελαιόλαδο με προϊόντα χαμηλής ποιότητας. Όσοι δεν συμμορφώνονται θα τιμωρούνται με πρόστιμα από 1.000 έως 8.000 ευρώ και κατάσχεση των προϊόντων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οργανισμός γεωργικών πληρωμών έχει εκδώσει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η νομοθεσία της ΕΕ θα επεκταθεί και στα καταστήματα «γεμίσματος φιαλών» των οποίων οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν με το νέο νόμο.

Οι παραγωγοί στην ΕΕ πρέπει επίσης να βελτιώσουν τη σήμανση ελαιολάδου, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει οι ετικέτες να δείχνουν το όνομα του προϊόντος και την καταγωγή του πιο ξεκάθαρα. Οι Βρυξέλλες ελπίζουν ότι οι αλλαγές θα επιτρέψουν στους παραγωγούς ελαιολάδου να ενισχύσουν τα σήματά τους στην παγκόσμια αγορά. Οι σαφείς ετικέτες μπορούν επίσης να παρέχουν στους καταναλωτές πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των προ-συσκευασμένων τροφίμων.


Πηγή: http://www.agronews.gr/