Η Ελλάδα στην 4η θέση των χωρών-προμηθευτών ελαιολάδου στην Ιαπωνία.

Από το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στο Τόκιο.

Οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Ιαπωνία, κατά το επτάμηνο 2014, διατήρησαν την τάση αύξησης, την οποία σημειώνουν τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την γενικότερη άνοδο της ιαπωνικής αγοράς.
Αυτό υπογραμμίζεται σε έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στο Τόκιο.

Υπενθυμίζεται ότι, το σύνολο της κατανάλωσης ελαιολάδου στην Ιαπωνία είναι εισαγόμενο με μηδενικό εισαγωγικό δασμό.

Το ύψος των ελληνικών εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου (δασμ. κλάση 15.09.10), κατά το διάστημα Ιανουαρίου -Ιουλίου 2014, ανήλθε σε 2,28 εκ. ευρώ έναντι 2,06 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2013 και ως αποτέλεσμα η Ελλάδα διατηρείται στην 4η θέση των χωρών - προμηθευτών της ιαπωνικής αγοράς.
Συγκεκριμένα, το μερίδιο που κατέχουν οι ελληνικές εξαγωγές επί του συνόλου της αγοράς αυξήθηκε σε 2,% το επτάμηνο 2014, από 1,8% το 2013, μειωμένο όμως σε σύγκριση με τα έτη 2012 και 2011 που ήταν 2,1% και 2,3% αντιστοίχως.

Αυτό οφείλεται στην ταχύτερη άνοδο των εξαγωγών ανταγωνιστριών χωρών μας, ιδίως της Τουρκίας, η οποία με μερίδιο 5,6% κατά το επτάμηνο 2014 βρίσκεται στην 3η θέση της αγοράς. Στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται σταθερά η Ιταλία και η Ισπανία με μερίδια 51% και 39% αντιστοίχως.

Τα τελευταία χρόνια, η ιαπωνική αγορά ελαιολάδου αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, +60,2% το 2013, +14,2% το 2012, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αυξάνονται μεν αλλά με βραδύτερο ρυθμό, +43,4% το 2013, +4,5% το 2012.
Μόνον κατά το τρέχον διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014, ο ρυθμός ανόδου των εξαγωγών μας (+10,6) κινείται όπως συνολικά η αγορά (+10,7%).


Πηγή: http://www.paseges.gr/