Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από.. ελαιόλαδο!

Παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο διαδικασία τριών σταδίων.

Στην Ανδαλουσία της Ισπανίας κατασκευάστηκε μία πιλοτική μονάδα, από μια κοινοπραξία Ευρωπαϊκών πολυεθνικών εταίρων, η οποία εκμεταλλεύεται τα τοξικά απόβλητα από την παραγωγή ελαιόλαδου, και παράγει ενέργεια χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο διαδικασία τριών σταδίων.

Συντονισμένη από τη σουηδική εταιρεία τεχνολογίας κυψελών καυσίμου PowerCell, με συμμετέχοντες από την Ισπανία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, το διετές χρηματοδοτούμενο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ονομασία Biogas2PEM-FC, έληξε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2014. Στόχος του έργου ήταν αρχικά μια τεχνολογία που θα παρέχει μια αξιόπιστη, αποδοτική και αποτελεσματική λύση συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, κατάλληλη για την επιτόπου παραγωγή ενέργειας με χρήση των αγροτικών αποβλήτων.

Η κατασκευή μιας τέτοιας μονάδας αποσκοπεί στην αποφυγή της απόρριψης των επιβλαβών αποβλήτων για το περιβάλλον που προέρχονται από την παραγωγή ελαιόλαδου. "Τα απόβλητα αυτά περιέχουν φυτοφάρμακα και τοξικές οργανικές ενώσεις, επίσης όξινες και με υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα. Επί του παρόντος, η αποθήκευση των αποβλήτων γίνεται σε χώρους υγειονομικής ταφής, η οποία είναι πολύ δαπανηρή και αποτελεί μείζον πρόβλημα για το περιβάλλον", αναφέρουν οι συντονιστές του Biogas2PEM-FC.

Οι εταίροι ανέπτυξαν ένα σύστημα τριών σταδίων για να επιτευχθεί η μετατροπή των αποβλήτων σε ενέργεια. Στο πρώτο στάδιο, γίνεται παραγωγή βιοαερίου μέσω αναερόβιας χώνευσης. Στο δεύτερο στάδιο ένας αναμορφωτής μετατρέπει το βιοαέριο σε ένα αέριο πλούσιο σε υδρογόνο. Τέλος, στο τρίτο στάδιο, παράγεται ενέργεια από ένα σύστημα κυψελών καυσίμου.

"Εκτιμάται ότι έως και 30 εκατομμύρια κυβικά μέτρα λυμάτων παράγονται ετησίως, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τεσσάρων μηνών σε μια εφαρμογή παραγωγής ελαιόλαδου, ποσότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιοαερίου. Η τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε αυτό το έργο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για άλλα γεωργικά απόβλητα", δήλωσε ο Per Ekdunge, συντονιστής του έργου και αντιπρόεδρος της PowerCell Sweden AB.

 

Πηγή: http://www.energypress.gr/